Jak zrobić wydmuszki i co zrobić z tymi, które się nie udały?

Jak zrobić wydmuszki i co zrobić w tymi, które popękały?